Aktuality

Chybí kurz?

Sháníte kurz, ale není v naší nabídce? Napište si o něj, něco vymyslíme! barbora@rozmluvse.cz

Maturita Express - příprava ke státní maturitě 2013

Přípravný kurz ke státní maturitě už má jasné obrysy. Přečtěte si podrobnosti a přihlaste se hned. I v tomto kurzu platí, že budete maximálně 4 studenti ve skupině. Více informací...

English Start: Váš nový kurz!

Připravili jsme pro Vás nový kurz pro úplné začátečníky. Podrobnosti zde.

Podle dostupných informací bude maturita zase trochu jiná. Ale v klidu, změna ze dvou stupňů náročnosti na jeden jediný je změnou k lepšímu a my vás na ni snadno připravíme. :-)

Připravujeme kurzy na školní rok 2012/2013. I letos platí, že maximální počet studentů ve skupině je 4! Neváhejte, přihlášky do kruzů přijímáme již dnes. Podrobné informace o připravovaných projektech získáte na emailu barbora@rozmluvse.cz.

Prověřte své znalosti

The party _________ all night.

A) went off

B) went on

C) gave up

D) gave in

Úvod » Kontakt » Prověřte své znalosti

Prověřte své znalosti angličtiny

question 15A

15.06.2011

Have you got any children? No, I ______________.

A) haven’t

B) hasn’t

C) don’t

D) doesn’t

question 14A

15.06.2011

Were you at work on Friday? Yes, I ______________.

A) were

B) was

C) did

D) do

question 13A

15.06.2011

When ______________you come back from your holiday? Last Saturday.

A) do

B) did

C) were

D) was

question 12A

15.06.2011

How often ______________ he normally go swimming?

A) does

B) do

C) is

D) did

question 11A

15.06.2011

Are you at home or are you still ______________?

A) work

B) works

C) worked

D) working

question 10A

15.06.2011

I’m sorry, ______________ you say that again, please?

A) could

B) shall

C) do

D) did

question 9A

15.06.2011

What ______________ we buy him for his birthday?

A) shall

B) do

C) would

D) might

question 8A

15.06.2011

______________you watch a good film last night?

A) Were

B) Do

C) Did

D) Would

question 7A

15.06.2011

______________ we have the bill, please?

A) Would

B) Should

C) Shall

D) Can

question 6A

15.06.2011

Let’s eat ______________; I don’t want to cook today.

A) out

B) outside

C) in

D) here

question 5A

15.06.2011

How ______________ are these sandwiches?

A) many

B) price

C) cost

D) much

question 4A

15.06.2011

We haven’t ______________ much time for lunch in the week.

A) had

B) got

C) have

D) been

question 3A

15.06.2011

______________ shoes are these? My sister’s.

A) Whose

B) Who

C) Which

D) Where

question 1A

17.03.2011

______________ you like my new umbrella?

A) Does

B) Do

C) How do

D) How does

question 2A

17.03.2011

Who ______________ the old man in the photo?

A) be

B) are

C) is

D) were

Barbora Špitálníková
Jazykové kurzy a výuka angličtiny Hradec Králové

Realizace a SEO Lotofidea s.r.o.